In rechte lijnen van Castellum naar Culemborg

Een wandeling langs rechte paden en kades door een oerhollands landschap. In het dorp Schalkwijk is een aardige dorpskern die het bekijken waard is. Daar is ook een ijssalon met koffie. Eventueel is er later bij het fort aan de groene weg een rustpunt. 

De wandeling door de uiterwaarden kan erg modderig zijn. In de winter zijn de uiterwaarden soms afgesloten als rustgebied voor ganzen. Loop dan gewoon door over de dijk tot aan de afslag naar de veerpont. Na de veerpont kun je de route weer gewoon oppakken

Werk aan het Spoel

Deze wandeling voert je door de uiterwaarden langs de Lek, mooie cultuurhistorische elementen als het Werk aan het Spoel, de kogelvanger (zie de foto) en Fort Everdingen. Daarnaast wisselen uiterwaarden, dijken en het achterliggende landbouwgebied elkaar steeds af tijdens de wandeling.

Langs Lek en Zederik

De wandeling loopt voor een groot deel langs de oever van het Merwedekanaal, dit was vroeger de rivier de Zederik. Het gebied waar we doorheen lopen is ondanks de vele snelwegen die er liggen al snel rustig en landelijk. Via een smalle weg lopen we naar de Lekdijk. Deze is autoluw gemaakt en daarom volgen we deze dijk tot aan het centrum van de oude vrijstad Vianen. Via de oude binnenstad, die zeker het bekijken waard is lopen we terug naar het beginpunt.

Beusichem en Zoelmond

Beusichem en Zoelmond zijn twee Betuwse plaatsjes aan de oever van de Lek. Zoals de naam Zoelmond al doet vermoeden heeft hier een riviertje gelopen die hier in de Lek uitmondde. Daar is nu nog maar weinig van over. Resultaat is wel dat er een afwisselend landschap ontstaan met veel fruitbomen, met bomen omzoomde lanen en kleinschalige akkerbouw. Vooral de Engsteeg slingert op een bijzondere manier door het landschap.

Langs Kromme - en Enge IJssel

In de Nederlandse taal en topografie is om een of andere reden de naamgeving van rivieren verwarrend. Er zijn vele Masen, Vechten en Merwedes. Maar de IJssel spant wel de kroon. Waarschijnlijk had jij ook nog nooit van de Kromme en Enge IJssel gehoord. Toch bestaan ze echt. Ze lopen door de provincie Utrecht en zijn aftakkingen van de Hollandse IJssel. Het zijn eeuwenoude riviertjes die op sommige plekken maar een paar meter breed zijn. De combinatie met de wandeling langs de Lek maakt het rivierenlandschap compleet.

Langs kades en dijken

De laaggelegen komgronden tussen Culemborg, Beusichem en Geldermalsen laten de eeuwenlange strijd tegen het water zien. Overal zie je water, sloten, plassen en brede vaarten voor de afvoer in regenrijke perioden.
Men heeft om dit gebied te ontginnen overal kades aangelegd die vaak al eeuwenoud zijn. Deze kades bieden prachtige vergezichten en doen daarnaast veelal nog steeds dienst als (wandel)pad. Bij Beusichem verandert de route, we gaan de Lek volgen over de Lekdijk. Het landschap blijft kenmerken van het waterland houden maar hier bepaalt de rivier meer het landschap.
Culemborg en Beusichem hebben beide een oude kern. Bij Beusichem is dat voornamelijk de markt, Culemborg is wat groter en heeft een aantal bezienswaardigheden zoals de poort en het Elizabethweeshuis. In beide plaatsen is voldoende horeca aanwezig.

Rondje Culemborg

Deze wandeling staat bol van de geschiedenis. Het begint al op de Markt, een mooie stadspoort uit de vijftiende eeuw maar ook een mooi stadhuis. Vervolgens langs een historische kerk en een voormalig seminarie.

Ook het Rondeel is al enige eeuwen oud, een voormalig wandelpark waarin het voorkomen werd dat je bruin werd. Vervolgens volgen we enige tijd de rivier om aan te komen bij de haven en de veerpont naar Schalkwijk. Een mooie gierpont die vroeger op de stroming van de rivier naar de andere kant voer, nu is er dieselmotor ondersteuning.

Na de spoorbrug wordt het landschap meer open en lopen we enige tijd door de uiterwaarden. Vervolgens over de dijk terug kijkend op de karakteristieke skyline van Culemborg. De wandeling kan eenvoudig worden uitgebreid met een bezoek aan de binnenstad van Culemborg. Aanraders zijn het Elizabethweeshuis en het van Riebeekhuis.

De sluizen bij Wijk

Deze wandeling toont het indrukwekkende sluizencomplex. Het is een aanrader om even te kijken hoe de schepen geschut worden. Vervolgens lopen we geruime tijd langs het kanaal door een landelijk gebied over een rustig pad.

Vervolgens richting de Lekdijk in de richting van het Beusichemse veer. Voor een horecastop kun je hier even oversteken naar het monumentale veerhuis aan de overkant van de rivier.

We vervolgen onze route onderlangs de dijk en komen terug bij het sluizencomplex. Wijk bij Duurstede heeft een mooie binnenstad en de tocht kan eenvoudig uitgebreid worden met een bezoek aan het historische centrum.

De stuw bij Hagestein

Deze wandeling voert door een open landschap vanuit het centrum van Vianen. Het stuwcomplex zie je al van verre liggen een grote betonnen bouwwerk waarin grote beweegbare deuren zitten.

Door het centrum van Hagestein (met een bijzonder voormalig gemeentehuis) en een mooi wandeling langs de plas Everstein komen we aan bij de stuw. Bijzonder is de zalmtrap naast het complex. Zalmtrappen zie je meer en meer verschijnen in het rivierenland. Voor koffie oid kun je hier ongeveer 100 mrechtsaf de dijk oplopen

Vervolgens voert de route ons terug naar Vianen. De binnenstad van Vianen is het bezichtigen meer dan waard. Het is een oude vrijstad en heeft een mooie stadspoort. Loop bij het sluizencomplex rechtdoor ipv linksaf.

Twee gierpontjes

Deze wandeling kenmerkt zich door een diversiteit van landschappen, uiterwaarden, de dijk (bij een groot deel kun je ook onderlangs lopen), kleine dorpjes en historische stadjes. De wandeling gaat eerst door het centrum van Culemborg en vervolgens varen we over naar Schalkwijk, we zijn de provinciegrens overgestoken.

Vervolgens struinen we enige tijd door de uiterwaarden en vervolgens lopen we over de dijk.Bij Beusichem nemen we de pont. Hier is een horecagelegenheid. Vervolgens opnieuw struinen en de dijk. Het laatste deel gaat via het Rondeel terug naar Culemborg. In deze stad is volop horeca en je hebt de mogelijkheid om het oude centrum te bekijken. Bijvoorbeeld het Elizabethweeshuis of het van Riebeeckhuis

Zie ook de informatie over gierpontjes

Van Leerdam naar Culemborg

De wandeling loopt van Leerdam naar Culembor, voor een groot deel langs het cultureel erfgoed de Diekdijk. We doen Schoonrewoerd aan een aardig dorpje in het Zuid Hollandse veengebied.

Vervolgens lopen we langs een oude eendenkooi naar het Werk aan het Spoel. Het is en goede ontwikkeling dat alle oude waterliniewerken een recreatieve bestemming krijgen. De wandeling eindigt in het oude centrum van Culemborg.

Rijsekade en Zouweboezem

Deze wandeling gaat door een gebied waar je het gevoel krijgt dat er de laatste driehonder jaar niets aan het landschap veranderd is. Een dubbele kade door een zeer waterrijk gebied met sloten, gemalen en molens. Met name de Zouweboezem is bekend vanwege de vogelrijkdom.

De wandeling combineert de komgronden met een wandeling over de dijk. Het laatste stuk gaat langs een eendenkooi alhoewel we die door de dichte bebossing nauwelijks zien.

De paden kunnen in de winter erg modderig zijn en in de zomer staat het gras soms hoog. Neemt niet weg dat het een prachtige wandeling is. Er is horeca aan het begin en einde in Lexmond. Halverwege zit een theetuin aan de Lekdijk, openingstijden zijn variabel.

Steenwaard bij Culemborg

De Steenwaard is een verrassend rustig natuurgebied in de uiterwaarden bij Schalkwijk. Het biedt mooie vergezichten over het rivierenland. Deze wandeling laat je kennismaken met deze natuur maar ook met historische verdedingingswerken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De wandeling is eenvoudig uit te breiden met een bezoek aan het historische centrum van Culemborg. Er is voldoende horeca aan het begin en einde in het stadscentrum. Halverwege is een rustpunt.

Willige Langerak

Deze wandeling begint en eindigt in Schoonhoven, een mooi en historisch rivierstadje bekend als de zilverstad. Vanuit deze stad lopen we langs de Lekdijk naar het oosten. Je kunt bovenover lopen voor een weids uitzicht of onderlangs voor onverhard wandelen. De uiterwaarden zijn in dit deel van de rivier prachtig met een aantal rivierduinen

De terugweg gaat langs de Tiendweg een mooie kade omzoomd met boerderijen. We eindigen in het centrum van Schoonhoven waar de wandeling uitgebreid kan worden met een stadsbezoek. Er is onderweg enige horeca en aan het begin en eindpunt.

Langs Lekdijk en Tiendweg

Ameide is een oud rivierdorp met een mooie oude kern vlak naast de Zouweboezem. Deze korter wandeling laat je kennismaken met twee soorten landschappen. Bijzonder is idat je vlak langs het water van de rivier loopt. Je kunt zelf kiezen of je over of onderlangs de dijk loopt. Er is horeca in Ameide.

Vlist en Lek

Zuid Holland is een provincie waar grote delen bestaan uit veenweidegronden met de kenmerkende rechte breden sloten en laagliggende graslanden. Dit gebied wordt dorkruist door vaak eeuwenoude kades maar ook door veenstroompjes en meanderende rivieren. Deze wandeling gaat door dit oerhollandse landschap over dijken en kades.

De wandeling begint in Schoonhoven en halverwege komen we in het dorpje Vlist aan het riviertje de Vlist. De wandeling kan eenvoudig uitgebreid worden met een bezoek aan de historische binnenstad van Schoonhoven of het zilvermuseum. Er is horeca in Schoonhoven en in Vlist

Nieuwpoort

Nieuwpoort ligt in het midden van het rivierenland maar het geeft een gevoel van een uithoek. Waarschijnlijk komt dat door het ontbreken van snelwegen en bruggen in deze regio. Dat geeft de omgeving een landelijk karakter.

Nieuwpoort is niet te verwarren met de slag bij Nieuwpoort want dat is aan de belgische kust. Neemt niet weg dat dit een prachtig oud vestingstadje is in een oud karakteristiek rivierenlandschap.

Aan het begin en einde is voldoende horeca. De tocht kan eenvoudig verlengd worden of worden uitgebreid met een bezoek aan de oude kern van Schoonhoven.

Verdronken Bos bij Tul en t Waal

Tussen Houten en Culemborg ligt een gevarieerd landschap met onder andere een kaarsrecht kanaal, weilanden, grienden en uiterwaarden. Maar ook een aantal mooie forten en verdedigingswerken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De wandeling kan eenvoudig uitgebreid worden met een bezoek aan het oude centrum van Culemborg.

Er is horeca onderweg bij een aantal forten. Het werk aan het Spoel heeft een dagelijks geopend restaurant. Let op de Liniepont gaat niet op alle dagen loop dan door naar het pontje van Culemborg. Dat gaat wel het gehel jar.

Linie landing

Ingeklemd tussen Houten, Nieuwegein en Vianen ligt een rustig open stukje Nederland met een Hollands rivierenland bestaande uit kades, grienden, weteringen en uiterwaarden. De wandeling kan eenvoudig uitgebreid worden met een bezoek aan een aantal forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie of het sluizencomplex in het Merwedekanaal. Neem op een mooie zomerdag zwemkleding mee en bezoek het dagrecreatieterrein aan de Lek. De wandeling komt er pal langs. Horeca aan het begin en einde.

Tiendwegen en kades tussen Lexmond en Schoonhoven

Dit is een het vergeten broertje van het Groene Hart. Relatief onbekend maar landschappelijk gezien misschien wel mooier dan de bekende variant. Want rustiger, groener, rechter en de sloten zo hier en daar veel breder. Het eerste deel langs de Rijssekade en de Zouweboezem zijn fantastisch, het lijkt hier alsof de tijd 300 jaar heeft stilgestaan. Maar ook Noordeloos en de Tiendweg tussen Ameide en Nieuwpoort zijn prachtig. Tussen al het groen een aantal leuke oude plaatsjes zoals Meerkerk en Ameide, prachtig is het relatief onbekende vestingstadje Nieuwpoort. Het eindpunt is bereikbaar via het Schoonhovens veer.

Uiterwaarden bij Culemborg

Culemborg is een mooi oud stadje gelegen aan de rivier de Lek. Het is een oude vrijstad en kenmerkend is de oude stadpoort gebouwd in de 16de eeuw. De uiterwaarden en het achterliggende landschap is een karakteristiek rivierenlandschap. Bijzonder kenmerkend zijn de uiterwaarden vanzelfsprekend voor een rivierenland. Echter het achterliggende landschap heeft ook mooie bezienswaardigheden. Heel bijzonder is het Rondeel bij Culemborg een oud wandelpark met een bijzondere landschapsarchitectuur. Op de hele route is er meer dan voldoende horeca te vinden. Ook overnachten rond Culemborg is volop mogelijk.

Naar de paardenmarkt van Beusichem

Marsman zei het al:

"ijen ondenkbaar

ijle populieren

als hooge pluimen

aan den einder staan;"

Kenmerkend voor deze wandeling de bomenrijen, wilgentenen en uiterwaarden. Een korte samenvatting van deze wandeling in het rivierenlandschap. Maar ook kennismaken met twee historische kernen Beusichem en Culemborg. met name het marktzicht in Beusichem is prachtig. Tijdens de route is er voldoende horeca in Beusichem en Culemborg.

Culemborgs Rondje Pontje

Culemborg is een mooi oud stadje gelegen aan de Lek. Rond de Lek zijn de uiterwaarden de afgelopen jaren steeds meer omgezet tot een mooi wandelgebied. We maken bij deze wandeling kennis met de uiterwaarden maar ook met het achterland over mooie rustige paden. Vermeldenswaardig is dat we om een nog in bedrijf zijnde eendenkooi lopen. Vervolgens varen we over met een klein voetveer naar de Utrechtse zijde van de Lek. Hier een wandeling door de uiterwaarden. Er is een wat overwoekert uitzichtpunt die toch wel een beklimming waard is. 

Vervolgens varen we terug en lopen we door de oude binnenstad van Culemborg. Zie het kenmerkende stadhuis en een mooie stadspoort. Tijdens de wandeling is er volgop horeca aanwezig, bij de zorgboerderij en in de oude binnenstad.

Waterbezienswaardigheden bij Renkum

Deze wandeling is een aaneenschakelijk van mooie vergezichten en overgangen van het ene landschap naar het andere. We beginnen in het rivierenland met mooie uiterwaarden, wandelen onder of bovenop de dijk. De wandeling is zo ingericht dat je de Parenco fabriek voornamelijk achter je hebt;-). Twee veerpontjes om de rivier de Rijn over te steken. De Wageningse berg wordt beklommen wat mooie vergezichten biedt over de Betuwe. Het laatste deel gaat door een mooi beekdal met een mooie gerestaureerde watermolen in een bijzondere beeldentuin. In Renkum  is volop horeca.

Wandelingen op basis van trefwoord

Afgedamde maas  Ameland  Armenmolen  Banmolen  Batenburgs veer  Berenschot molen  Berkel  Beusichemse veer  Borchmolen  Borkum  Bouwhofmolen  Culemborgse veer  Dieze  Dinkel  Dommel  Eem  Eerbeekse korenmolen  Eierlands voetveer  El hierro  Elizabethmolen  Enge ijssel  Enspijkse veer  Fohr  Formentera  Franse molen  Fuerteventura  Geul  Gotland  Gouden ham pont  Gouwe  Gran canaria  Grift  Gulp  Hackfortse watermolen  Hamermolen  Helgoland  Hendricus  Hollandse ijssel  Holtmolen  Houthemse molen  Ibiza  Ijssel  Isle of man  Isles of scilly  Ithaka  Jeker  Kades bij culemborg  Kades bij gouda  Kades bij haastrecht  Kades bij linschoten  Kades bij woerden  Kefalonie  Kerrera  Korne  Kromme ijssel  Kromme rijn  Lanzarote  Leeuwmolen  Lek  Lekxesveer  Leumolen  Linge  Liniepont  Linschoten  Lombokmolen  Maas  Maasbommels veer  Mallorca  Mast molen  Merwede  Middelste molen  Molen den haller  Molen van bels  Molen van frans  Molen van otten  Molen van singraven  Mollumse molen  Mors  Nekkumermolen  Noordermolen  Norderney  Onderste molen  Oostendorper molen  Opheusdens veer  Oude rijn  Overijsselse vecht  Pannerdens kanaal  Paros  Quadenoord molen  Regge  Renkumse voetveer  Rhenens voetveer  Rijn  Riveer gorinchem  Romo  Rosmolen  Sandhamn  Santorini  Schiermonnikoog  Schoonhovens veer  Schouwsmolen  Slinge  Spaarne  Spijkse veer  Sylt  Tenerife  Terschelling  Test  Texel  Tielse veer  Tiendkade  Tiendweg bij beesd  Tiendweg bij oudewater  Tiendweg bij schoonhoven  Tiendwegen bij beesd  Tiendwegen bij gouda  Tiendwegen bij ijsselstein  Tiendwegen bij leerdam  Tiendwegen bij lexmond  Tiendwegen bij montfoort  Tiendwegen bij oudewater  Tiendwegen bij polsbroek  Tiendwegen bij schoonhoven  Tiendwegen bij vlist  Tiendwegen en kades  Tiendwegen en kades bij blokland  Tiengemeten  Trichtse kade  Utrechtse vecht  Veer alem  Vlist  Voetveer heerewaarden - lith  Voetveer rekken  Voetveer tiel  Voetveer varik-heerewaarden  Voetveer woudrichem  Volmolen  Vrango  Waal  Winnemolen  Worm  Wymarse molen  Zakynthos  Zederik